อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนวันนี้

0 ฿

0 ฿

0 ฿

อัตราค่าส่งจากจีนมาไทย 中国至泰国运费报价

ฝากสั่งซื้อสินค้า (PRE-Order)
ประเภทสินค้า ทางรถ (4-7 วัน) ทางเรือ (14-20 วัน)
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด คิดตามกิโล คิดตามขนาด
นำเข้าสินค้า (Importer)
ประเภทสินค้า ทางรถ (4-7 วัน) ทางเรือ (14-20 วัน)
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด คิดตามกิโล คิดตามขนาด

ประกาศ

  คำนวณค่าขนส่ง

  กรอกแบบฟอร์มเพื่อคำนวณค่าขนส่ง

  การคิดราคานำเข้ามีวิธีคิด 2 แบบ คือ

  • 1. คิดราคาตามน้ำหนัก

  • 2. คิดราคาตามขนาด (คิว)

  • ตัวอย่าง
  • 30x40x50cm = 60,000

  • 60,000 / 1,000,000 = 0.06 คิวบิกเมตร
  • ถ้าเป็นสินค้าทั่วไป 1 คิว 7,500 บาท
  • 0.06 คิว x 7,500 = 450 บาท
  • คือค่าขนส่งจากจีนมาไทย
  "Guangzhou Cargo คิดค่านำเข้าตามแบบไหนได้ค่านำเข้าเยอะกว่าคิดแบบนั้น"
  เลือกประเภท